Vad är cancer i matstrupen?

Matstrupscancer orsakas av förändringar i matstrupens slemhinneceller. Man vet inte riktigt vad det är som orsakar sjukdomen, men forskarna tror att bland annat tobak och alkohol kan bidra till utvecklingen av matstrupscancer. Strupcancer drabbar cirka  300 personer i Sverige årligen. Sjukdomen är tre gånger vanligare bland män än bland kvinnor och förekommer framför allt hos personer över 60 år.

Vilka är symtomen på cancer i matstrupen?

Man kan vara hes under en längre tid utan att man har någon infektion eller ser någon annan  förklaring till symtomet. Man kan plötsligt få svårt att svälja, äta och tugga eller ha en känsla av att man fått en klump i halsen som inte försvinner.

Vilka behandlingar finns för cancer i matstrupen?

Sjukdomen kan behandlas med operation eller strålning, och ibland en kombination av båda.  Vissa kan behöva få cytostatika så att tumören krymps innan operationen. Mycket av det som skadas under operationen kan repareras med hjälp av plastikkirurgi. Oftast görs även en plastikkirurgisk operation när tumören tas bort.  De flesta får en ”kurativt” syftande behandling för att bli ”friska” men 5 års överlevnaden är bara kring 10%. Det innebär i praktiken att väldigt få överlever och blir friska efter behandlingen trots ”kurativt” syftande behandling.

 

Inlägget Matstrupscancer dök först upp på Vård.se.